حسابی

  1. zshkoo

    نوروز دکتر حسابی ؛ انیشتن و جشن نوروز

    در زمان تدریس در دانشگاه پرینستون ، دکتر حسابی تصمیم می گیرند سفره هفت سینی برای انیشتین و جمعی از بزرگ ترین دانشمندان دنیا از جمله “بور”، “فرمی”، “شوریندگر” و “دیراگ” و دیگر استادان دانشگاه بچیند و ایشان را برای سال نو دعوت کند. آقای دکتر خودشان کارت های دعوت را طراحی می کنند و حاشیه آن را...