هفت

  1. Ford Mustang

    خبر اختصاصی بازگشت لی وان بعد از هفت سال با درام our gap-soon

    بازگشت لی وان بعد از هفت سال با درام our gap-soon لی وان بازیگر درام (درخت بهشتی وچلچله خورشید) و همینطور برادر کوچکتر بازیگر محبوب کیم تائه هی(یونگ پال و آیریس و...) بعد از هفت سال با درام our gap soon بازگشت. این درام از از شبکه ی SBS و در روزهای یکشنبه و دوشنبه پخش میشود.با توجه به...
  2. jumong

    پزشکی هفت باور غلط در مورد تناسب اندام که نمی دانستید

    باورهای غلط رایج بسیاری در مورد ورزش و تناسب اندام وجود دارند که افراد بسیاری این باورهای غلط را صحیح می پندارند، لذا برای همگان بسیار مفید است که این باورهای غلط رایج را به خوبی بشناسند. باور غلط اول: برای کاهش وزن، شدت ورزش و فعالیت بدنی باید خیلی زیاد باشد تا شما دچار تپش قلب شوید و یا...