رصد آسمان

  1. zshkoo

    خبر اختصاصی تمامی ماهواره ها آماده رصدِ ورود و گذر سیاره عطارد به خورشید در 9 ام می / قابلیت رصد در سرتاسر ایران

    تقریبا میشه گفت که این رویداد هر 10 سال یک بار اتفاق می افته و شانس دیدن این اتفاق روز دوشنبه 9 ام مِی در سراسر کشور آمریکا وجود دارد. تماشاکنندگان آسمان نیز می توانند به تماشای عبور سیاره عطارد از بین سیاره زمین و خورشید در یک رویداد نادر نجومی که به گذر بین سیاره ای معروف است ؛ بپردازند...