انتظارات

  1. maryam_eco2003

    ترجمه مقاله 12 گام کاربردی برای اینکه یاد بگیریم با جریان هم مسیر شویم!

    12 گام کاربردی برای اینکه یاد بگیریم با جریان هم مسیر شویم! هر ساختاری که برای زندگیمان خلق کنیم، هرقدر عادات خوب بسازیم، همیشه چیزایی هست که از کنترل خارج است و اگر به آنها اجازه دهیم، می توانند منبع بزرگی از عصبانیت، نا امیدی و استرس شوند. راه حل ساده این است که: یاد بگیریم با جریان هم...
  2. maryam_eco2003

    ترجمه مقاله چگونه جلوی حس نا امیدی را بگیریم؟

    چگونه جلوی حس نا امیدی را بگیریم؟ هیچ دو مسیر مشترکی به این حس وجود ندارد؛ همه ی ما چیزی به اسم نا امیدی را تجربه کرده ایم، از خودمان، دیگران، رویدادها، آب و هوا، کار و هرآنچه بشود فکرش را بکنیم. خب، سؤال من این است: چرا؟ سؤال بسیار ساده ای به نظر می رسد! چرا نا امید می شویم؟ چون آدمها و...